Kadra

Dyrektor Szkoły:    Justyna Kurzawa (matematyka, zaj. kreatywne)

Wicedyrektor:        Iwona Tylkowska (zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, technika)

Sekretariat:            Sekretarz Szkoły: Agnieszka Dominiak

Nauczyciele: 

 Edukacja wczesnoszkolna (wychowawcy):

kl. Ia – Aleksandra Skwierzyńska-Kończak (edukacja wczesnoszkolna, logopedia)

kl. Ib – Katarzyna Stankiewicz  (edukacja wczesnoszkolna, etyka)

kl. Ic – Paulina Konarska (edukacja wczesnoszkolna, język angielski)

kl. IIa –   Martyna Zyska  (edukacja wczesnoszkolna, jęz. angielski, zaj. korekcyjno-kompensacyjne)

kl. IIb –  Marzena Koprek-Stelmaszyk (edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne)

kl. IIIa –   Maja Łowicka (edukacja wczesnoszkolna, kierownik świetlicy)

kl. IIIb –  Joanna Resztak (edukacja wczesnoszkolna, język angielski)

Klasy  IV – VIII (wychowawcy):

kl. IVa  – kl. VIIIa  –  Małgorzata Kowalska (historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa, zaj. biblioteczne)

kl. IVb  –  Agnieszka Kosiorek (język angielski, geografia, kółko językowe)

kl. Va – Agnieszka Niewczas-Stefańska (język polski)

kl. Vb – Jarosław Wilk (wychowanie fizyczne, kółko szachowe, instruktor pływania)

kl. Vc –  Agnieszka Rogalska (muzyka,  chór)

 kl. VIa – Robert Dmitrzak (przyroda, biologia, chemia)

kl. VIbIwona Tylkowska (edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne / technika)

kl. VIIa  – Marta Szalbierz  (język angielski, zaj. rozwijające kreatywność)

kl. VIIb –  Emilia Mazurek (język niemiecki, etyka)

kl. VIIIa  –  Agnieszka Fulczyk (matematyka)

Pozostali nauczyciele:

Artur Burek  – informatyka  (zastępstwo za Panią Magdalenę Ratajczak)

Dominika Dejk-Skrobot – świetlica szkolna

Drabczyk Sandra – matematyka

Małgorzata Jerzyńska-Szmaj – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Jacek Kaszkowiak – wychowanie fizyczne, instruktor pływania

Dominika Papież – nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Jagoda Pajęcka-Taisner – psycholog szkolny, zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Sara Prokop-Kozłowska – fizyka, świetlica szkolna

o. Sebastian Pieczeniak – religia

Klaudia Pytlak-Glumiak – język polski, koło fotograficzne

Magdalena Wawrzyniak – pedagog szkolny, socjoterapia, matematyka

Wiktor Weber – wychowanie fizyczne, instruktor pływania, gimnastyka korekcyjna

Anna Wierkiewicz – religia

 

Pracownicy Gminnego Przedszkola w Owińskach

Anna Kolasińska – intendent

Edukacja przedszkolna:

Beata Czechowska – edukacja przedszkolna (Jeżyki)

Izabella Magnuszewska – edukacja przedszkolna (Motylki)

Róża Słabolepsza – edukacja przedszkolna (Liski)

Ewa Taisner – edukacja przedszkolna (LIski)

Agnieszka Piszczek – edukacja przedszkolna (Jeżyki)

Iwona Kowalska – woźna

Agnieszka Głowacka – woźna

Agnieszka Przestwór – woźna

Stefan Michalak – konserwator

Dominika Krugiołka – kucharz

Joanna Głowacka  – pomoc kuchenna

Skip to content