Kalendarz roku szkolnego

1. I półrocze

II półrocze

od 4 września 2023 r. do 26 stycznia 2024 r.

od 27 stycznia 2024 do 21 czerwca 2024 r.

2. Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r. (poniedziałek)
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
4. Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2024 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
6. Egzamin przeprowadzany  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 1) JĘZYK POLSKI – 14 maja 2024 r. (wtorek),

godz. 9.00 – (120 min.)

2) MATEMATYKA – 15 maja 2024 r. (środa),

godz. 9.00 – (100 min.)

3) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 16 maja 2024 r. (czwartek), godz. 9.00 – (90 min.)

Dodatkowy termin egzaminu 1)      Język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

2)      Matematyka – 11 czerwca 2024 r.(wtorek)

3)      Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa)

Termin ogłaszania wyników 3 lipca 2024 r. (6 lipca wydanie zaświadczeń zdającym)
7. Dni wolne od zajęć dydaktycznych – Święto Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r. (środa)

– Święto Pracy – 1 maja 2024 r. (środa)

– Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r. (piątek)

– Boże Ciało – 30 maja 2024 r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne:

– Zgodnie z terminami egzaminu oraz

– 2 listopada 2023 r. (czwartek)

– 3 listopada 2023 r. (piątek)

– 2 maja 2024 r. (czwartek)

– 31 maja 2024 r. (piątek)

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
9. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Terminy wystawiania ocen:

Wystawianie ocen:

 • I półrocze – 23 stycznia 2024 r.
  • 21 grudnia 2023 r. – zagrożenia oceną niedostateczną
  • 9 stycznia 204 r. – oceny proponowane
 • II półrocze – 10 czerwca 2024 r.
  • 17 maja 2024 r. – zagrożenia oceną niedostateczną
  • 3 czerwca 2024 r. – oceny proponowane

Konsultacje z rodzicami:

 • 21 listopada – 23 listopada
 • 12 kwietnia – 13 kwietnia

Zebrania z rodzicami:

 • 4 września 2023 r. – klasy I (po uroczystości na sali gimnastycznej),
 • 6-7 września 2023 r. – klasy II, III, IV
 • 12-13 września 2023 r. – klasy V, VI, VII, VIII
 • 18-19 października 2023 r. – klasy I
 • 31 stycznia – 1 lutego 2024 r. – zebrania podsumowujące I półrocze,
 • 13-14 czerwca 2024 r.- zebrania podsumowujące II półrocze

 

Inne ważne uroczystości:

 • 9 grudnia 2023 r. (sobota) – kiermasz świąteczny
 • 28 stycznia 2024 r. (niedziela) – WOŚP
 • 20 marca 2024 r. (środa) – warsztaty świateczne
Skip to content