Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023

Podręczniki zapewnia szkoła z wyjątkiem podręczników do lekcji religii oraz podręczników do języka niemieckiego w klasach IV-VI które należy nabyć we własnym zakresie.

Klasa 1:
– edukacja wczesnoszkolna: Nowi Tropiciele klasa 1, WSiP
– język angielski: New English Adventure 1, Pearson
– religia: Poznaję Boży świat, Jedność
Klasa 2:
– edukacja wczesnoszkolna: Nowi Tropiciele klasa 2, WSiP
– język angielski: New English Adventure 2, Pearson
– religia: Odkrywam królestwo Boże, Jedność
Klasa 3:
– edukacja wczesnoszkolna: Nowi Tropiciele klasa 3, WSiP
– język angielski: New English Adventure 3, Pearson
– religia: Poznaję Jezusa, Jedność
Klasa 4:
– język polski: Miedzy nami 4, GWO
– język angielski: English Class A1, Pearson
– język niemiecki: Wir smart 1, LektorKlett
– muzyka: Lekcja muzyki 4, Nowa Era
– plastyka: Do dzieła 4, Nowa Era
– historia: Wczoraj i dziś 4, Nowa Era
– przyroda: Tajemnice przyrody, Nowa Era
– matematyka: Matematyka z kluczem 4, Nowa Era
– informatyka: Lubię to! 4, Nowa Era,
– technika: Jak to działa? 4, Nowa Era
– religia: Miejsce pełne BOGActw, Jedność
Klasa 5:
– język polski: Miedzy nami 5, GWO
– język angielski: English Class A1+, Pearson
– język niemiecki: Wir smart 2, LektorKlett
– muzyka: Lekcja muzyki 5, Nowa Era
– plastyka: Do dzieła 5, Nowa Era
– historia: Wczoraj i dziś 5, Nowa Era
– geografia: Planeta Nowa 5, Nowa Era
– biologia: Puls życia 5, Nowa Era
– matematyka: Matematyka z kluczem 5, Nowa Era
– informatyka: Lubię to! 5, Nowa Era,
– technika: Jak to działa? 5, Nowa Era
– religia: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, Jedność
Klasa 6:
– język polski: Miedzy nami 6, GWO
– język angielski: English Class A2, Pearson
– język niemiecki: Wir smart 3, LektorKlett
– muzyka: Lekcja muzyki 6, Nowa Era
– plastyka: Do dzieła 6, Nowa Era
– historia: Wczoraj i dziś 6, Nowa Era
– geografia: Planeta Nowa 6, Nowa Era
– biologia: Puls życia 6, Nowa Era
– matematyka: Matematyka z kluczem 6, Nowa Era
– informatyka: Lubię to! 6, Nowa Era,
– technika: Jak to działa? 6, Nowa Era
– religia: Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno, Jedność
Klasa 7:
– język polski: Miedzy nami 7, GWO
– język angielski: English Class A2+ Pearson
– język niemiecki: Wir smart 4, LektorKlett
– muzyka: Lekcja muzyki 7, Nowa Era
– plastyka: Do dzieła 7, Nowa Era
– historia: Wczoraj i dziś 7, Nowa Era
– geografia: Planeta Nowa 7, Nowa Era
– biologia: Puls życia 7, Nowa Era
– fizyka: Spotkania z fizyką 7, Nowa Era
– chemia: Chemia Nowej Ery 7, Nowa Era
– matematyka: Matematyka z kluczem 7, Nowa Era
– informatyka: Lubię to! 7, Nowa Era,
– religia: Szczęśliwi, którzy czynią dobro, Jedność
Klasa 8:
– język polski: Miedzy nami 8, GWO
– język angielski: English Class A3, Pearson
– język niemiecki: Wir smart 5, LektorKlett
– historia: Wczoraj i dziś 8, Nowa Era
– wiedza o społeczeństwie: Dziś i jutro, Nowa Era
– geografia: Planeta Nowa 8, Nowa Era¬¬¬
– biologia: Puls życia 8, Nowa Era
– fizyka: Spotkania z fizyką 8, Nowa Era
– chemia: Chemia Nowej Ery 8, Nowa Era
– matematyka: Matematyka z kluczem 8, Nowa Era
– informatyka: Lubię to! 8, Nowa Era,
– edukacja dla bezpieczeństwa: Żyje i działam bezpiecznie, Nowa Era
– religia: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, Jedność