ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWIŃSKACH OGŁASZA NABÓR DO:

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022/2023

DZIECI SIEDMIOLETNICH  – ROK URODZENIA 2015

ORAZ  SZEŚCIOLETNICH – ROK URODZENIA 2016 (NA WNIOSEK RODZICÓW).

ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY OBWODOWEJ: 

od 21.02.2022r., g.8.00 do 11.03.2022r., g.15.00.

Obwód szkoły: Owińska, Bolechówko, Potasze, Annowo, Miękowo – bez ul.Słowackiego.

Druk zgłoszenia należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@spowinska.edu.pl

lub pozostawić w wyznaczonym miejscu przy sekretariacie szkoły.

Do pobrania:

Zgloszenie_dziecka_do_kl_I_2022_2023.doc

Zgloszenie_dziecka_do_kl_I_2022_2023.pdf

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_szkol_2022_2023.pdf

Skip to content