ZESPÓŁ SZKOLN-PRZEDSZKOLNY W OWIŃSKACH OGŁASZA NABÓR DO:

GMINNEGO PRZEDSZKOLA 2022/2023

1.SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

– od 15.02.2022r., godz. 8.00, do 01.03.2022r., godz. 15.00

Do pobrania:

Deklaracja_kontynuowania.docx

Deklaracja_rezygnacji.docx

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_szkol_2022_2023.pdf

Zasady_rekrutacji_dla_przedszkoli.docx

2.ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE WYMAGANYCH WARUNKÓW:

– 08.03.2022r., godz. 8.00, do 31.03.2022r., godz. 15.00 (REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ELEKTRONICZNIE).

Wniosek do pobrania pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaczerwonak

 

3.Wniosek_przyjęcia_do_przedszkola_dziecka_z_Ukrainy

Skip to content