Aktywna Tablica w naszej szkole

Dzięki udziałowi w programie AKTYWNA TABLICA otrzymaliśmy nie tylko sprzęt i programy służace pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale również zakupiliśmy MAGICZNY DYWAN. Nauka i fantastyczna zabawa mogą być tym samym. Nawet podczas balików karnawałowych w klasach pierwszych.