Rekrutacja 2024/2025

Przedszkole

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych warunków:

od 06.03.2023 r., godz. 8:00 do 29.03.2023 r., godz. 15:00

https://czerwonak.rekrutacje.edu.pl/

Szkoła

Zgłoszenia do szkoły obwodowej od 19.02.2023 r., godz. 8:00 do 08.03.2023 r., godz. 15:00

Wniosek do pobrania tutaj.

Druk zgłoszenia należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@spowinska.edu.pl lub w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu.