KARTA PEKA – DOJAZD UCZNIÓW DO SZKOŁY

Uwaga:

Uczniowie do dnia 24.10.2022r. dojeżdżają do szkoły na podstawie ważnej i podpisanej przez dziecko legitymacji szkolnej na strefie A+B+C+D (na całej sieci).
*Po tym czasie przejazd na podstawie doładowanej PEKI lub zakupionego biletu.

W tym roku dla dzieci na terenie Gminy i Poznania jest możliwość wyrobienia w ZTM karty Peka (tzw. bilet specjalny dla uczniów szkół podstawowych) i jej doładowanie na 12 miesięcy, tj. od 1.10-30.09.2022 r. (należy zaznaczyć strefę A+B+C+D) – koszt to 60,- zł na rok. 

Sposoby składania wniosku na wyrobienie karty PEKA lub
PEKA Junior dostępne są na stronie internetowej: 

www.peka.poznan.pl  >>  w zakładce Pytania i Odpowiedzi pod linkiem:  http://www.peka.poznan.pl/web/portal/pytania-i-odpowiedzi. 

Kartę można przedłużyć w Punktach Sprzedaży Biletów (tylko gdy na karcie zapisana jest ulga uprawniająca do zakupu biletu szkolnego = ważna legitymacja szkolna).

PAPIEROWY WZÓR WNIOSKU O WYDANIE KARTY PEKA MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ:

WWW.ZTM.POZNAN.PL zakładka Kontakt/Dokumenty do Pobrania/Dla Pasażerów.

UWAGA:  RODZICE SAMI WYRABIAJĄ KARTĘ PEKA.

*Szkoła doładowuje tylko wyrobione karty – dla uczniów uprawnionych (odległość od szkoły klasy 1-4 – powyżej 3 km, 5-8 – powyżej 4km).

__________________________________

WYROBIONE KARTY PEKA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU DO DNIA 16.09.2022 R.