Składka na Szkolną Radę Rodziców

Szanowni Rodzice,

informujemy, że wysokość składki na fundusz Szkolnej Rady Rodziców pozostaje  bez zmian i wynosi 50 zł (łączna składka dla rodzeństwa, to również 50 zł).  O stanie konta, sposobie wydatkowania pieniędzy, informujemy w zakładce Rady Rodziców.

Rodzice chcący wesprzeć naszą działalność, proszeni są o wpłaty na konto:

Bank PKO S.A. IV Oddział w Poznaniu nr: 26 1240 3220 1111 0010 1235 0093, tytułem:

składka na rok szkolny 2022/2023, imię, nazwisko dziecka i klasa (rodzeństwo: imiona, nazwisko oraz klasy).

Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy.

Prezydium Rady Rodziców